Kolay Öğrenmenin Didaktik Araçları Bölümüne Hoş Geldiniz! Burası, Dijital İçerme ile ilgili konularda özgürce kullanabileceğiniz işbirlikçi bir öğrenme alanıdır.

Dijital dünya ve onun didaktik yönleri hakkındaki bilginizi elde etmek ve/veya güçlendirmek için, özellikle nasıl daha kapsayıcı hale getirilebileceğine odaklanarak kullanın Öğretmen adayları, hizmet içi öğretmenler ve üniversite eğitmenleri/personeli ve öğrencileri için.

İçerik - Didaktik Araç

Didaktik Araç: İçerme

Günümüz toplumunda insanlar, toplumsal normlara göre görünmedikleri veya davranmadıkları için sıklıkla ayrımcılığa uğruyor. “Norma” uymayan her şey (çok) farklı olarak görülür ve genellikle olumsuz özelliklerle ilişkilendirilir. Lang-Wojtasik & Schieferdecker, içermeyi atfedilen veya resmi bir statüden bağımsız olarak topluma katılma hakkı olarak tanımladıkları için geniş bir tanım kullanırlar. Bu tanım içinde, herkes hayatta ilerlemek için ihtiyaç duyduğu yardımı almalıdır. Önemli olan bireyin topluma değil, toplumun bireye uyum sağlamasıdır. Burada İçerme, bireysel koşullardan bağımsız olarak toplumun her alanına sınırsız katılımı ifade eder.

Daha fazlasını oku:

Didaktik Araç: Dijital Bölünme

Günümüzde insanlar günlük hayatın pek çok alanında dijital dünya ile uğraşmak zorundadır. Sağlık, okul, bankalar, hükümet ve kütüphaneler gibi alanlar, vatandaşların ilgili hizmetleri kullanması için gerekli bir araç haline gelen ICT’yi (bilgi ve iletişim teknolojisi) kullanıyor. İnsanların  bunu yapmak için, örneğin internette gezinmeyi, e-postaları, blogları veya sosyal ağları nasıl kullanacaklarını ve bunlara nasıl erişeceklerini bilmeleri gerekir. Ancak, herkes bu bilgiye sahip değildir. Dijital Bölünme veya Dijital Boşluk bu şekilde ortaya çıkıyor.

 

Didaktik Araç: Dijital Çağ Uçurumu

Digital age gap means that there are different starting points connected to digital tools based on the age of the users. Digitalisation varies when comparing different countries of the world including Europe. Different factors have impact on the digital tools used by elderly people: gender, socio-economic context, networks avaliability, education level, location (rural/urban), motivation, etc. Digital age gap is appearing very often, especially because the 65+ population is growing, for example in EU member states this demographic increased to 20,3% in 2019. At the same time, developing technology is offering new digital tools to overcome the age gap.

Didaktik Araç: Dijital Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği

Dijital Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği) veya Digital Gender Divide(Dijital Cinsiyet Bölünmesi), dijital dünyaya katılma olasılığına ilişkin olarak erkekler ve kadınlar arasındaki farkı tanımlar. Bu, internete farklı şekillerde erişmenin yanı sıra akıllı telefonlar aracılığıyla interneti kullanma, genel olarak cep telefonu sahibi olma ve bunun sonucunda profesyonel hayatta ortaya çıkan dezavantajlarla başlar (IGI-Global, 2021). Özellikle son iki yılda Covid 19 pandemisi, dijital katılım konusunda kadınlar ve erkekler arasındaki farkı daha da belirgin hale getirdi. Bu, erkekler ve kadınlar arasındaki zaten kapatılmış olan farkların yeniden ortaya çıkmasıyla kanıtlanmaktadır (Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporu, 2021).

Didaktik Araç: Digital Kuir Eşitsizliği

Digital Kuir Eşitsizliği, dijital teknolojilere erişim ve bunların kullanımındaki farklılıkları ve eşitsizliği ifade eden Digital Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin bir çeşididir. Sadece kadın ve erkek arasındaki farkı değil, tüm LGBTIQ+ topluluğunu dikkate alır. Bazı şirketler ve kuruluşlar, LGBTIQ+ topluluğundan kişilerin dijital dünyaya erişimini artırmaya ve böylece Digital Kuir Eşitsizliğini  düşürmeye çalışıyor. İnternette LGBTIQ+ topluluğunun varlığının büyük avantajları vardır, ancak aynı zamanda bazı güçlükleri de beraberinde getirir.

Didaktik Araç: Dijitalleşme

Dijitalleşme; metin, fotoğraf, ses, video gibi çeşitli içeriklerin dijital bir kayda aktarılmasını içeren bir süreçtir. İşte tam da bu nedenle dijitalleşme, yaratılan içeriği korumanın, arşivlemenin ve paylaşmanın bir yolu olarak görülüyor. Dijitalleşmenin herkesin dahil olabileceği kapsayıcı ortamların yaratılmasını içermesi gerektiğine, açık iletişime olanak sağladığına ve bilgi oluşturma ve bilgi alışverişi sürecini hızlandırdığına dikkat çekmek önemlidir (Martinoli, 2019).

Didaktik Araç: Dijital Okuryazarlık

Dijital Okuryazarlık genellikle 21. yüzyıl için temel becerilerden biri olarak kabul edilir. Eğitim bağlamında, öğretimde yalnızca dijital araçların kullanımını içermekle kalmaz, aynı zamanda öğretim sürecini iyileştirmeyi ve öğrencilerin bilgilerinin edinilmesini ve genişletilmesini kolaylaştırmayı amaçlayan yaratıcılığı geliştirme amacına da hizmet eder. Canlı olarak gerçekleşen öğrenme sürecinin yerine geçmediği gibi yazılı sözün de yerine geçmemelidir. Dijital okuryazarlığın, öğretim süreci sırasında ve dışında, öğretmenlerin ve öğrencilerin meşgul çalışmalarını açması ve etkinleştirmesi düşünülmelidir. Dijital Okuryazarlık, dijital araçların nasıl kullanılacağı bilgisine ek olarak, “doğru” araçları seçme bilgisini ve kesinliğini de ifade eder. Dijital bağlamda güvenli ortam yaratmak, öğretmenlerin öğretim sürecine dahil olan öğrenciler için olduğu kadar, bilgiyi sınıf dışında kullanmaları için de yaratabilecekleri bir şeydir.

Didaktik Araç: Dijital Dünya Yapımı

Worldmaking, “bir dünya yapmak/biçimlendirmek”, genellikle “gerçeklik” kavramıyla ilişkilendirilir. Bununla birlikte, dünya oluşturmaya yönelik bu yaklaşım, aynı zamanda gerçek olmayan, inşa edilmiş veya icat edilmiş dünyaların da olduğunu ima eder. Özellikle çevrimiçi dünyalardan bahsederken, sanal dünya veya gerçek olmayan dünya terimi sıklıkla kullanılır. Yine de çevrimdışı dünya tıpkı çevrimiçi dünyanın gerçek olabileceği gibi inşa edilebilir.

Didaktik Araç: Dijital Hikaye Anlatıcılığı / Dijital Anlatı

Dijital Hikaye Anlatımı, hikaye anlatma sanatını resimler, ses ve video gibi çeşitli dijital multimedya ile birleştiriyor. Dijital hikayeler, belirli bir konudaki hikayeleri anlatmak için dijital grafikler, metin, kaydedilmiş sesli anlatım, video ve müzik/ses karışımını bir araya getirir. Önerilen süre 2 ila 10 dakika arasındadır, bu nedenle dijital hikayeler oldukça kısadır.

Didaktik Araç: Siberetik

Siber etik, bilgisayarlarla ilgili, kullanıcı davranışını ve bilgisayarların ne yapmak için programlandığını ve bunun bireyleri ve toplumu nasıl etkilediğini kapsayan etik üzerine felsefi bir çalışmadır. Eğitimde dijital olarak işlenmiş algı, yapılandırma ve değerlendirmenin herhangi bir didaktik modellemesi etik bakış açılarını dikkate almalıdır. Günümüzde herhangi bir eğitim teknolojisi (ed tech) sisteminde, etik oldukça ilgili olarak kabul edilmektedir. Bu yönelim, sosyo-teknik düzenlemelerin etik, antropolojik, yasal (daha az ölçüde) ve sosyal yönlerine odaklanabilir. Sonuç olarak, eğitimciler kapsamlı (medya) didaktik uzmanlıkla hazırlanmalıdır.

Didaktik Araç: Dijital Kültürler

Dijital Kültür, teknolojinin ve internetin insanlar veya grup olarak etkileşim biçimimizi nasıl şekillendirdiğini açıklayan bir kavramdır. Her zaman paylaşılan, yani kişinin çevresinden öğrenilen kolektif bir olgudur. Belirli bir bağlama, örneğin bir organizasyona veya dijital gerçekliğe daraltılabilir ve bu da odaklanmış kavramlara yol açar. Bu, dijital kültürün mevcut toplumda nasıl davrandığımız, düşündüğümüz ve iletişim kurduğumuz (gündelik kültürümüz) anlamına gelir.

Didaktik Araç: Dijital Dönüşüm

Dijitalleşme, işbirliğinde bir değişikliğe yol açıyor. Avrupa’da da olmak üzere tüm sektörlerde başlangıç ​​koşulları hızla değişiyor. Eğitimin hedef kitlesine nasıl ulaşabiliriz? Hangi formatlar sürdürülebilir ve aynı zamanda ekonomik olarak uygulanabilir? Hangi gelişmeleri bilinçli olarak ele alabiliriz? Öğretmenler ve öğrenciler şu anda neredeyse her gün eğitimin dijital dönüşümü konusunda deneyim kazanıyor. 

Didaktik Araç: Dijital İçerme

Kişinin yaşadığı, çalıştığı veya okuduğu sosyal çevreye bağlı olarak dijital içerme çeşitli şekillerde tanımlanabilir. Dijital Içerme, bireylerin ve grupların cinsiyet, yaş, sosyo-ekonomik konum, konum, dil, fiziksel zorluklar vb. ne olursa olsun bilgi ve iletişim teknolojilerine erişme ve bunları kullanma becerisini ifade eder. Elbette ki dışlamanın yönleri de vardır. Diğer birçok alanda olduğu gibi, dünya çapında farklı şekillerde ve farklı boyutlarda ortaya çıkan bir dijital toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yanı sıra bir dijital kuir eşitsizliği de var.