Zadar’dan proje ekibi

Danijela Birt Katić tarihçi, etnolog ve kültürel antropolog olup, halen Zadar Üniversitesi Etnoloji ve Antropoloji Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır. Hırvat etnolojisinin tarihsel gelişimi, geniş aile toplulukları bağlamında aile ve akrabalık ilişkileri, Hırvatistan’da ilk ve orta öğretim bağlamında etnoloji ve antropolojinin konumu konularında araştırma ve öğretim yapmaktadır. 
 
Viyana Üniversitesi (Christa Markom ve Jelena Tošić) tarafından yönetilen Erasmus+ Öğretmen Eğitiminde Dijital İçerme Projesi’nde Hırvat ekibini koordine ediyor. Zadar Üniversitesi’nde, “1897’den 1944’e kadar Etnografik Malzeme Toplama Politikaları: Etnografik Bilginin Yaratıcıları Olarak Öğretmenler” kurumsal yarışma projesine liderlik ediyor. 

İletişim: Danijela Birt Katić

Ines Cvitković Kalanjoš, etnomüzikolog, Zadar Üniversitesi Gospić’teki Öğretmen Eğitimi Çalışmaları Bölümü’nde doktora sonrası araştırmacı. Romlar başta olmak üzere azınlık gruplarını, onların müziklerini ve diğer Roman olmayan müzisyenlerle olan etkileşimlerini araştırır. Araştırmaları aynı zamanda eğitim alanındaki müzik konularına da odaklanmaktadır. 

Erasmus+ projesinde öğretmen eğitiminde dijital içermede Hırvat ekibinin bir üyesi olarak çalışmaktadır. Zadar Üniversitesi’nde, kurumsal rekabet projesi “Policies of Collecting Etnografik Malzeme: 1897’den 1944’e: Etnografik Bilginin Yaratıcıları Olarak Öğretmenler” üzerine ortak olarak katılmaktadır. 

İletişim: Ines Cvitković Kalanjoš

Jadranka Brkić-Vejmelka, coğrafyacı, Zadar Üniversitesi Gospić’teki Öğretmen Eğitimi Çalışmaları Bölümü’nde yardımcı doçent. Ayrıca Zadar Üniversitesi Coğrafya Bölümü’nde ve Turizm ve İletişim Çalışmaları Bölümü’nde ders vermektedir. Turizm coğrafyası, turizmin sürdürülebilir gelişimi, fen öğretimi yöntemleri konularında eğitim vermekte ve araştırmalar yapmaktadır. 

Erasmus+ projesinde Hırvat ekibinin bir üyesi olarak çalışmaktadır. Öğretmen eğitiminde dijital katılım. Erasmus+ Projesi’nde de yer almaktadır. Öğrenci Sivil Katılımı Avrupa Projesi University of La Rochelle liderliğinde, University of Zadar ekibinin bir üyesi olarak. 

Hırvat Coğrafya Derneği – Zadar’ın başkanıdır. 

İletişim: Jadranka Brkić-Vejmelka

Tina Marin, Zadar Üniversitesi Projeler, Bilim ve Teknoloji Transferi Merkezi çalışanı. Halen Zadar Üniversitesi’nin ortak olarak yer aldığı ve Avrupa Sosyal Fonu kapsamında finanse edilen “Hazır ve yetkin olun!” projesinin UNIZD idari yöneticisi olarak çalışmaktadır.

“Digital Inclusion in Teacher Education” adlı Erasmus+ projesinde Hırvat ekibine idari destek sağlamaktadır.

İletişim: tmarin@unizd.hr