Viyana proje ekibi

Christa Markom dijital içerme, göç, kesişimsellik, politik antropoloji, ırkçılık, çok kültürlülük ve eğitim antropolojisi konularında araştırma ve öğretim deneyimine sahip bir sosyal ve kültürel antropologdur. Kültürel ve Sosyal Antropoloji Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır ve Eğitim Bölümü’nde (Viyana Üniversitesi) Üniversite Asistanlığı (PostDoc) pozisyonuna sahiptir. 

Şu anda Erasmus+ Projekt Öğretmen Eğitiminde Dijital İçerme eşgüdümünü yürütüyor ve Lisansüstü Merkezinde (Viyana Üniversitesi) “Dijital İçerme – Dijitalleşme Yoluyla Katılımı Kolaylaştırma” sertifika kursunun bilimsel koordinatörlüğünü yapıyor. 

İrtibat: Christa Markom

Jelena Tosik St. Gallen Üniversitesi’nde Kültürlerarası Çalışmalarda Yardımcı Doçent ve Viyana Üniversitesi Sosyal ve Kültürel Antropoloji Enstitüsü’nde Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır. İlgi alanları şunlardır: (Zorunlu) Göç ve Sınır Çalışmaları; Vatandaşlık; eşitsizlik; Transkültürellik/Transmilliyetçilik; Eğitim ve Dijitalleşme. 

Şu anda Erasmus+ Projekt Öğretmen Eğitiminde Dijital İçerme (Digitclue) koordinatörlüğünü yürütmektedir ve Lisansüstü Merkezinde (Viyana Üniversitesi) “Dijital İçerme – Dijitalleşme yoluyla Katılımı Kolaylaştırma” sertifika kursunda öğretim görevlisidir. 

İrtibat: Jelena Tosic

Magdalena Steger Kültürel ve Sosyal Antropoloji okudu ve şu anda Okul ve İş Alanında Disiplinlerarası Yüksek Lisans Programı Etiği ile Almanca ve Tarih Öğretmen Yetiştirme Programını tamamlıyor.  

Aynı zamanda Erasmus+ eğitim antropolojisi projesi Digital Inclusion’da (Viyana Üniversitesi Kültürel ve Sosyal Antropoloji Enstitüsü) işbirlikçisidir. 

İrtibat: Magdalena Steger