Projektový tým z Vídně

Christa Markom je sociální a kulturní antropološka se zkušenostmi ve výzkumu a výuce v oblasti digitální inkluze, migrace, intersekcionality, politické antropologie, rasismu, multikulturalismu a vzdělávací antropologie. Působí jako lektorka na katedře kulturní a sociální antropologie a má pozici univerzitního asistenta (PostDoc) na katedře pedagogiky (Univerzita ve Vídni).  

V současné době spolukoordinuje Erasmus+ Projekt „Digitální inkluze ve vzdělávání učitelů“ a je vědeckou koordinátorkou certifikovaného kurzu „Digitální inkluze – usnadnění účasti prostřednictvím digitalizace“ na Postgraduálním centru (Univerzita ve Vídni). 

Kontakt: Christa Markom

 Jelena Tošić je docentkou transkulturních studií na Univerzitě v Sankt Gallenu a přednášejícím na Institutu sociální a kulturní antropologie Vídeňské univerzity. Mezi její výzkumné zájmy patří: (nucená) migrace a hraniční studia; Otázka občanství; Nerovnost; Transkulturalita/transnacionalismus; Vzdělávání a digitalizace.  

V současné době je spolukoordinátorkou projektu Erasmus+ „Digitální inkluze ve vzdělávání učitelů (Digitclue)“ a je lektorkou v certifikovaném kurzu „Digitální inkluze – usnadnění účasti prostřednictvím digitalizace“ na Postgraduálním centru (Univerzita ve Vídni).

Kontakt: Jelena Tosic

Magdalena Steger vystudovala kulturní a sociální antropologii a v současné době dokončuje mezioborový magisterský program Etika ve škole a práci a zároveň studium učitelství se zaměřením na německý jazyk a dějepis. Je také spolupracovnicí ve vzdělávacím antropologickém projektu Erasmus+ Digitální inkluze (Institut kulturní a sociální antropologie Vídeňské univerzity). 

Kontakt: Magdalena Steger