Vítejte v DIGITClue HUBu! 

 Webové stránky před vámi nabízejí prostor pro seznámení se s problematikou digitální inkluze. Stránky budete moci volně využívat k získávání a/nebo upevňování znalostí o digitálním světě a jeho didaktických aspektech se zvláštním důrazem na to, jak jej učinit inkluzivním. Cílovou skupinou těchto stránek jsou učitelé škol, vysokoškolští učitelé a budoucí učitelé a studenti. 

Vzdělávání je mocným nástrojem pro budování inkluzivní a pluralitní demokratické společnosti. Demokratické zásady, včetně rovnoprávnosti žen a mužů a rasové rovnosti, svobody projevu a volby náboženství, rovnosti a akceptace různých sexuálních identit, nejsou samozřejmostí. Je třeba se je naučit. Různí vědci navíc prokázali, že zkušenosti s diskriminací a vyloučením negativně ovlivňují úspěšnost žáků ve škole i jejich motivaci školu navštěvovat. S ohledem na tyto výzvy v evropských společnostech je celkovým cílem projektu zlepšit kvalitu výuky a podpořit tak vznik inkluzivních škol, které mladým lidem poskytnou potřebné dovednosti pro zapojení do demokratického života a globální poznání. Myšlenkou projektu DIGITClue je poskytnout učitelům dovednosti, znalosti a nástroje pro zavádění interaktivních a e-learningových technologií založených na ICT (informační a komunikační technologie), které umožní inkluzivní výuku. 

DIGITClue HUB bude postupně poskytovat relevantní obsah o digitálním začleňování a didaktické koncepty pro jeho realizaci, materiály budou zveřejněny nejpozději v květnu 2023, a to v šest jazycích: v angličtině, němčině, chorvatštině, romštině, češtině a turečtině

Obsah bude prezentován ve čtyři částech: Snadné učení, Portfolio, Příručky a D.I.-Mapa. 

Přístup k obsahu je možný prostřednictvím odkazu: https://www.digitclue.net

Projekt Erasmus + DIGITClue (červen 2021 – květen 2023)