Projektový tým z Drážďan

Thomas Koehler je profesorem vzdělávacích technologií na Institutu pro odborné vzdělávání Technické univerzity v Drážďanech. Je také ředitelem Centra pro otevřené digitální inovace a participaci a předsedá pracovní skupině pro e-vzdělávání při Konferenci rektorů Saska. V roce 2012 byl zvolen prezidentem Mezinárodní společnosti pro média ve vědě. Od roku 2004 vyučuje na TU v Drážďanech obor vzdělávací technologie a od roku 2009 na DIU v Drážďanech obor mediální komunikace. Kromě toho přednášel na řadě akademických institucí po celém světě. V ak. roce 2021-2022 je hostujícím profesorem na Genasha University v Indonésii. 

Kvalifikační předpoklady: Studoval na Univerzitě Friedricha Schillera v Jeně (Německo) a na Swarthmore College (USA), vystudoval psychologii a sociologii a v roce 1999 získal doktorát z psychologie komunikace na FSU v Jeně. 

Je členem německého týmu v projektu Erasmus+ „Digitální inkluze ve vzdělávání učitelů“. 

Kontakty: Thomas.Koehler

Stefan Erbe má vysokoškolské vzdělání v oboru obchodní administrativy a dlouholetou praxi v oblasti řízení univerzit. Od roku 2020 dokončuje na částečný úvazek magisterské studium v oboru řízení podniku.
Již dříve pracoval na TUDIAS (Technische Universität Dresden Institute of Advanced Studies) a na DIU (Dresden International University) jako projektový manažer, zodpovědný za marketing a vztahy s veřejností a také za organizaci a IT.
Od roku 2012 vede na Dresden International University oddělení organizace studia, které je zodpovědné za řízení kurzů, řízení zkoušek, řízení kvality, řízení životního cyklu studenta a formální řízení univerzity.

Je členem německého týmu v projektu Erasmus+ „Digitální inkluze ve vzdělávání učitelů“. 

Kontakty: Stefan Erbe

Robert Kleemann od roku 2016 studuje na TU Drážďany učitelství pro odborné školy se specializací “Elektrotechnika / Informační technologie” a “Kovovýroba / Strojírenství” a předmět “Sociální studia / Právní výchova / Ekonomika”. V současné době se zabývá psaním disertační práce na téma digitální inkluze učitelů. 

Je členem německého týmu v projektu Erasmus+ „Digitální inkluze ve vzdělávání učitelů“. 

Kontakty: Robert Kleemann

SeyedSohrab Hejazi získal v srpnu 2003 magisterský titul v oboru informatiky s vyznamenáním. V současné době pracuje jako výzkumný asistent v Centru pro otevřené digitální inovace a participaci (CODIP) na Technické univerzitě v Drážďanech v projektech “Kompetentní spolupráce v síti” (KoKoN) a “Výuka s digitálními médii v Sasku” (UndiMeS) a jako konzultant na volné noze.

Je členem německého týmu v projektu Erasmus+ „Digitální inkluze ve vzdělávání učitelů“. 

Kontakty: SeyedSohrab Hejazi

Robin Heitz pracuje jako výzkumný asistent v Centru pro otevřené digitální inovace a participaci (CODIP) na Technické univerzitě v Drážďanech v projektech “Kompetentní spolupráce v síti” (KoKoN) a “Orientační studie MINT” (OSM).

Je členem německého týmu v projektu Erasmus+ „Digitální inkluze ve vzdělávání učitelů“. 

Kontakty: Robin Heitz

Nancy Heinze pracuje na Mezinárodní univerzitě v Drážďanech na oddělení organizace studentů/řízení kvality. Je v závěrečné fázi magisterského studia oboru Aplikovaný výzkum médií/komunikační studia.

Je členkou německého týmu v projektu Erasmus+ “Digitální inkluze ve vzdělávání učitelů”. 

Kontakty: Nancy Heinze

Sandra Richter (do srpna 2022) je digitální manažerkou Mezinárodní univerzity v Drážďanech a v této funkci se podílí na digitalizaci procesů a prostředí pro výuku a učení. Pracuje také jako nezávislá konzultantka se zaměřením na podnikové vzdělávání a digitalizaci. Je členkou německého týmu v projektu Erasmus+ “Digitální inkluze ve vzdělávání učitelů”. 

Kvalifikační předpoklady: Vystudovala obchodní administrativu na Vysoké škole aplikovaných věd v Drážďanech (Německo). 

Je členkou německého týmu v projektu Erasmus+ “Digitální inkluze ve vzdělávání učitelů”. 

Kontakty: Sandra Richter