Univerzity ze tří zemí spolupracují na projektu Erasmus+ Digitální inkluze ve vzdělávání učitelů.

Projektový tým Vídeň

Projektový tým Zadar

Projektový tým Drážďany