Projektový tým ze Zadaru

Danijela Birt Katić je historička, etnoložka a kulturní antropoložka, v současnosti zastává pozici odborného asistenta na katedře etnologie a antropologie Univerzity v Zadaru. Zabývá se výzkumnou a pedagogickou prací zaměřenou na témata z oblasti historického vývoje chorvatské etnologie, rodinných a příbuzenských vztahů v kontextu rozšířených rodinných společenství a postavení etnologie a antropologie v kontextu základního a středního školství v Chorvatsku.

Koordinuje chorvatský tým v projektu Erasmus+ „Digitální inkluze ve vzdělávání učitelů“, který vede Vídeňská univerzita. (Christa Markom a Jelena Tošić). Na univerzitě v Zadaru vede institucionální soutěžní projekt „Politika sběru etnografického materiálu v letech 1897-1944: Učitelé jako tvůrci etnografických znalostí“.  

Kontakt: Danijela Birt Katić

Ines Cvitković Kalanjoš, etnomuzikoložka, postdoktorandka na katedře pedagogiky v Gospiči na Univerzitě v Zadaru. Věnuje se menšinovým skupinám, zejména Romům, jejich hudbě a interakcím s ostatními neromskými hudebníky. Ve svém výzkumu se zaměřuje také na hudební témata v oblasti vzdělávání. 

Je členkou chorvatského týmu v projektu Erasmus+ Digitální inkluze ve vzdělávání učitelů. Na Univerzitě v Zadaru se jako spolupracovnice podílela na institucionálním soutěžním projektu “Politika sběru etnografického materiálu v letech 1897-1944: Učitelé jako tvůrci etnografických znalostí”. 

Kontakt: Ines Cvitković Kalanjoš

Jadranka Brkić-Vejmelka, geografka, odborná asistentka na katedře pedagogiky v Gospići na Univerzitě v Zadaru. Přednáší také na katedře geografie a na katedře cestovního ruchu a komunikace na Univerzitě v Zadaru. Vyučuje a zkoumá témata z oblasti geografie turismu, udržitelného rozvoje turismu, metod výuky přírodních věd. 

Je členkou chorvatského týmu v projektu Erasmus+ „Digitální inkluze ve vzdělávání učitelů“. Jako členka týmu Univerzity v Zadaru je také zapojena do evropského projektu Erasmus+ zaměřeného na občanskou angažovanost studentů pod vedením Univerzity v La Rochelle.

Je předsedkyní Chorvatské geografické společnosti – Zadar. 

Kontakt: Jadranka Brkić-Vejmelka

Tina Marin, pracovnice Centra pro projekty, vědu a transfer technologií Univerzity v Zadaru. V současné době pracuje jako administrativní manažerka projektu UNIZD “Buďte připraveni a kompetentní!” financovaného z Evropského sociálního fondu, na kterém se Univerzita v Zadaru podílí jako partner.  

Poskytuje administrativní podporu chorvatskému týmu v projektu Erasmus+ Digitální inkluze ve vzdělávání učitelů. 

Kontakt: tmarin@unizd.hr