Projektni tim iz Zadra

Danijela Birt Katić je povjesničar i etnolog i kulturni antropolog, trenutno u zvanju docenta na Odjelu za etnologiju i antropologiju Sveučilišta u Zadru. Bavi se istraživačkim i nastavnim radom s fokusom na teme iz povijesnog razvoja hrvatske etnologije, obiteljskih i rodbinskih odnosa u kontekstu proširenih obiteljskih zajednica, te položaja etnologije i antropologije u kontekstu osnovnog i srednjeg obrazovanja u Hrvatskoj. 
 
Koordinira hrvatski tim pri Erasmus+ projektu Digitalna inkluzija u obrazovanju nastavnika koji vodi Sveučilište u Beču. Na Sveučilištu u Zadru vodi institucionalni natjecateljski projekt „Politike prikupljanja etnografske građe od 1897. do 1944.: Učitelji kao stvaratelji etnografskog znanja”. 

E-mail adresa: Danijela Birt Katić

Ines Cvitković Kalanjoš, etnomuzikologinja, poslijedoktorandica na Odjelu za učiteljske studije u Gospiću, Sveučilište u Zadru. Ona istražuje manjinske skupine, posebno Rome, njihovu glazbu i interakcije s drugim neromskim glazbenicima. Njezino istraživanje također je usmjereno na glazbene teme iz područja obrazovanja. 

Članica je hrvatskog tima u Erasmus+ projektu Digitalna inkluzija u obrazovanju nastavnika. Na Sveučilištu u Zadru sudjeluje kao suradnica na institucionalnom natjecateljskom projektu „Politike prikupljanja etnografske građe od 1897. do 1944.: Učitelji kao stvaratelji etnografskog znanja”. 

E-mail adresa: Ines Cvitković Kalanjoš

Jadranka Brkić-Vejmelka, geograf, docent na Odjelu za učiteljske studije u Gospiću Sveučilišta u Zadru. Predaje i na Odjelu za geografiju te na Odjelu za turizam i komunikologiju Sveučilišta u Zadru. Predaje i istražuje teme iz turističke geografije, održivog razvoja turizma, metodike nastave znanosti. 

Članica je hrvatskog tima u Erasmus+ projektu Digitalna inkluzija u obrazovanju nastavnika. Također je uključena u projekt Erasmus+ Europski projekt građanskog angažmana studenata pod vodstvom Sveučilišta La Rochelle, kao član tima Sveučilišta u Zadru.

Predsjednica je Hrvatskog geografskog društva – Zadar. 

E-mail adresa: Jadranka Brkić-Vejmelka