Dobrodošli na dio platforme koja sadrži Priručnik!

Sadržaj

The team behind the DIGITClue project presents one of the results of their joint work, the 2in1
Handbook. The idea for “Two in one” Handbooks was developed with the purpose of adapting it
to end users, in such a way that the users themselves choose the content they want to read. By
doing so, they create their own way of exploring and woring with the content, regardless of their
prior knowledge. One of the reasons for this approach is the fact that the project covers different
educational contexts (in the project countries) for which the Handbook was prepared. The basic
idea of the DIGITClue project is to provide teachers, as well as those who are about to become
teachers, with skills, knowledge, and tools to implement interactive technologies and ICT-based
e-learning technologies with the intention of creating and improving conditions for inclusive
teaching. Inclusion of teachers with special needs, multilingual teachers or hard-to-reach teachers
working in remote and marginalized areas was one of the starting points of this project, i.e. with
the Handbook we offered materials that can be used in every step of the development and
delivery of teaching materials.

Ovaj sveobuhvatni priručnik za akademsko osoblje na učiteljskim studijima trebao bi ih opremiti sadržajem i didaktičkim metodama za poučavanje teme digitalne inkluzije. Akademsko osoblje može se osposobiti uz pomoć ovog priručnika za primjenu i poučavanje s preporučenim softverskim aplikacijama i didaktičkim alatima razvijenim tijekom projekta DIGITclue. Omogućit će im/pomoći da unaprijede svoj rad s učiteljima i nastavnicima u smislu digitalne pismenosti i inkluzivne pedagogije. Interdisciplinarni tim koji je radio na ovom projektu nastoji odgovoriti na pitanje: Što može biti korisno znanje za nastavnike?
Općenito, potrebne su nove strategije za uključivanje novih ideja, pristupa i definicija u nastavne planove i programe te škole općenito (Schensul, Gonzalez Borrero i Roberto, 1985), a znanosti ponekad nedostaju inovativne ideje za primjenu teorije u različitim područjima prakse. Mnogi antropolozi rade u praksi ili kombiniraju rad u teoriji i praksi. Etnografija je posebno primjenjiva metoda za istraživanje raznih tema i problema, osobito u školama. Osposobljavanje u metodi (auto)etnografije dragocjeno je za praksu. Uči nas da se suzdržimo od vlastite prosudbe, da više slušamo nego govorimo, da poštujemo raznolikost i različitosti te da ne donosimo zaključke dok ne prikupimo podatke u dugotrajnom intenzivnom procesu. S druge strane, neki su znanstvenici stekli praktično iskustvo prije nego što su se upustili u istraživanje. Ono im je pomoglo da poslije steknu pozicije u akademskoj zajednici. Kombinacija prakse i teorije često je prednost jer su usko isprepletene.