Dobro došli na dio platforme koji sadrži Priručnike!

Sadržaj

Jedan od rezultata zajedničkog rada tima koji stoji iza projekta DIGITClue jest Priručnik 2u1. Ideja za dva u jedan priručnik razvijena je radi prilagodbe krajnjim korisnicima, studentima učiteljskih studija i učiteljima, tako da oni sami odabiru sadržaj koji žele čitati. Čitatelji stvaraju vlastiti način istraživanja i rada sa sadržajem, bez obzira na svoje predznanje. Jedan od razloga ovakva pristupa je činjenica da su projektom obuhvaćeni različiti obrazovni konteksti (u projektnim zemljama) za koje je Priručnik pripremljen. Osnovna ideja projekta DIGITClue jest pružiti učiteljima, i onima koji će to postati, vještine, znanja i alate za implementaciju interaktivnih tehnologija i IKT tehnologija eučenja kako bi se stvorili uvjeti za inkluzivnu nastavu ili kako bi se ona poboljšala. Uključivanje učitelja s posebnim potrebama, višejezičnih učitelja ili teško dostupnih učitelja koji rade u udaljenim i marginaliziranim područjima bilo je jedno od polazišta ovog projekta, odnosno u Priručniku smo ponudili materijale koji se mogu iskoristiti u svakom koraku učenja i isporuka nastavnih materijala je neometana.

Ovaj sveobuhvatni priručnik za akademsko osoblje na učiteljskim studijima trebao bi ih opremiti sadržajem i didaktičkim metodama za poučavanje teme digitalne inkluzije. Akademsko osoblje može se osposobiti uz pomoć ovog priručnika za primjenu i poučavanje s preporučenim softverskim aplikacijama i didaktičkim alatima razvijenim tijekom projekta DIGITclue. Omogućit će im/pomoći da unaprijede svoj rad s učiteljima i nastavnicima u smislu digitalne pismenosti i inkluzivne pedagogije. Interdisciplinarni tim koji je radio na ovom projektu nastoji odgovoriti na pitanje: Što može biti korisno znanje za nastavnike?
Općenito, potrebne su nove strategije za uključivanje novih ideja, pristupa i definicija u nastavne planove i programe te škole općenito (Schensul, Gonzalez Borrero i Roberto, 1985), a znanosti ponekad nedostaju inovativne ideje za primjenu teorije u različitim područjima prakse. Mnogi antropolozi rade u praksi ili kombiniraju rad u teoriji i praksi. Etnografija je posebno primjenjiva metoda za istraživanje raznih tema i problema, osobito u školama. Osposobljavanje u metodi (auto)etnografije dragocjeno je za praksu. Uči nas da se suzdržimo od vlastite prosudbe, da više slušamo nego govorimo, da poštujemo raznolikost i različitosti te da ne donosimo zaključke dok ne prikupimo podatke u dugotrajnom intenzivnom procesu. S druge strane, neki su znanstvenici stekli praktično iskustvo prije nego što su se upustili u istraživanje. Ono im je pomoglo da poslije steknu pozicije u akademskoj zajednici. Kombinacija prakse i teorije često je prednost jer su usko isprepletene.