Vítejte v části platformy, která obsahuje Příručky!

Obsah

The team behind the DIGITClue project presents one of the results of their joint work, the 2in1
Handbook. The idea for “Two in one” Handbooks was developed with the purpose of adapting it
to end users, in such a way that the users themselves choose the content they want to read. By
doing so, they create their own way of exploring and woring with the content, regardless of their
prior knowledge. One of the reasons for this approach is the fact that the project covers different
educational contexts (in the project countries) for which the Handbook was prepared. The basic
idea of the DIGITClue project is to provide teachers, as well as those who are about to become
teachers, with skills, knowledge, and tools to implement interactive technologies and ICT-based
e-learning technologies with the intention of creating and improving conditions for inclusive
teaching. Inclusion of teachers with special needs, multilingual teachers or hard-to-reach teachers
working in remote and marginalized areas was one of the starting points of this project, i.e. with
the Handbook we offered materials that can be used in every step of the development and
delivery of teaching materials.

Tato podrobná příručka pro akademické pracovníky učitelských oborů by je měla vybavit
obsahem a didaktickými metodami pro výuku tématu digitální inkluze. Akademičtí pracovníci
mohou být vyškoleni pomocí této příručky k tomu, aby mohli uplatňovat a vyučovat pomocí
doporučených softwarových aplikací a didaktických nástrojů vyvinutých v rámci projektu
DIGITclue. Umožní/pomůže jim zlepšit jejich práci s učiteli v přípravě na povolání a v zaměstnání,
zaměřenou na digitální gramotnost a inkluzivní pedagogiku. Mezioborový tým, který pracoval na
tomto projektu, byl postaven před otázku: Jaké znalosti mohou být pro učitele užitečné? Obecně
je třeba zavádět nové strategie, aby bylo možné začlenit do učebních plánů a škol nové myšlenky,
přístupy a definice (Schensul, Gonzalez Borrero, & Roberto, 1985), a věda někdy postrádá
inovativní nápady, jak implementovat teorii do různých oblastí praxe. Mnoho antropologů pracuje
v praxi nebo kombinuje práci v teorii a praxi. Etnografie je obzvláště vhodnou metodou pro
výzkum různých témat a problémů, zejména ve školách. Pro praxi je cenné školení v metodě
(auto)etnografie. Učí nás zdržet se vlastního úsudku, více naslouchat než mluvit, respektovat
rozmanitost a odlišnosti a nečinit unáhlené závěry, dokud neshromáždíme data v dlouhodobém
intenzivním procesu. Na druhou stranu však někteří vědci získali praktické zkušenosti ještě
předtím, než se pustili do výzkumu. Tyto praktické zkušenosti jim později pomohly získat pozice v
akademické společnosti. Kombinace praxe a teorie je často výhodou, protože jsou úzce
propojeny.

Čtěte více: