Vítejte v části platformy, která obsahuje Příručky!

Obsah

Jedním z výsledků společné práce týmu, který stojí za projektem DIGITClue, je příručka 2v1. Nápad vytvořit příručku dva v jednom byl vyvinut tak, aby se přizpůsobil potřebám koncových uživatelů, studentů učitelství a učitelů, a aby si sami vybrali obsah, který chtějí číst. Čtenáři si tak vytvářejí vlastní způsob zkoumání a práce s obsahem bez ohledu na své předchozí znalosti. Jedním z důvodů tohoto přístupu je skutečnost, že projekt pokrývá různé vzdělávací kontexty (v projektových zemích), pro které byla příručka připravena.
Základní myšlenkou projektu DIGITClue je poskytnout učitelům a těm, kteří se jimi stanou, dovednosti, znalosti a nástroje pro zavádění interaktivních technologií a ICT e-learningových technologií s cílem vytvořit podmínky pro inkluzivní výuku nebo pro její zlepšení. Inkluze učitelů se speciálními potřebami, vícejazyčných učitelů nebo těžko dostupných učitelů, kteří pracují v odlehlých a marginalizovaných oblastech, byla jedním z výchozích bodů tohoto projektu, tj. v příručce jsme nabídli materiály, které lze využít na každém stupni výuky, a dodávání výukových materiálů není nijak omezeno.                        Digitální technologie se stále častěji uplatňují v rámci vzdělávání učitelů, ale také ve vzdělávacím procesu. Budoucí učitelé i učitelé, kteří již ve školství pracují, by si měli prohlubovat své znalosti v digitální oblasti, protože tato oblast je zasažena rychlými a překotnými změnami a předznamenává budoucnost vzdělávání. Povinností všech účastníků vzdělávacího procesu je samostatně a průběžně se zdokonalovat a aktualizovat původně získané znalosti a dovednosti. Materiály připravené v rámci projektu DIGITClue mají právě tento účel. Příručka obsahuje přehršel praktických příkladů, které zpřístupní a zpříjemní vzdělávání všem účastníkům procesu.

Tato podrobná příručka pro akademické pracovníky učitelských oborů by je měla vybavit obsahem a didaktickými metodami pro výuku tématu digitální inkluze. Akademičtí pracovníci mohou být vyškoleni pomocí této příručky k tomu, aby mohli uplatňovat a vyučovat pomocí doporučených softwarových aplikací a didaktických nástrojů vyvinutých v rámci projektu DIGITclue. Umožní/pomůže jim zlepšit jejich práci s učiteli v přípravě na povolání a v zaměstnání, zaměřenou na digitální gramotnost a inkluzivní pedagogiku. Mezioborový tým, který pracoval na tomto projektu, byl postaven před otázku: Jaké znalosti mohou být pro učitele užitečné? Obecně je třeba zavádět nové strategie, aby bylo možné začlenit do učebních plánů a škol nové myšlenky, přístupy a definice (Schensul, Gonzalez Borrero, & Roberto, 1985), a věda někdy postrádá inovativní nápady, jak implementovat teorii do různých oblastí praxe. Mnoho antropologů pracuje v praxi nebo kombinuje práci v teorii a praxi. Etnografie je obzvláště vhodnou metodou pro výzkum různých témat a problémů, zejména ve školách. Pro praxi je cenné školení v metodě (auto)etnografie. Učí nás zdržet se vlastního úsudku, více naslouchat než mluvit, respektovat rozmanitost a odlišnosti a nečinit unáhlené závěry, dokud neshromáždíme data v dlouhodobém
intenzivním procesu. Na druhou stranu však někteří vědci získali praktické zkušenosti ještě předtím, než se pustili do výzkumu. Tyto praktické zkušenosti jim později pomohly získat pozice v akademické společnosti. Kombinace praxe a teorie je často výhodou, protože jsou úzce propojeny.

Čtěte více: