Trénovat trenéra

Autorky: Christa Markom, Jelena Tosić, Magdalena Steger

Tato podrobná příručka pro akademické pracovníky učitelských oborů by je měla vybavit obsahem a didaktickými metodami pro výuku tématu digitální inkluze. Akademičtí pracovníci mohou být vyškoleni pomocí této příručky k tomu, aby mohli uplatňovat a vyučovat pomocí doporučených softwarových aplikací a didaktických nástrojů vyvinutých v rámci projektu DIGITclue. Umožní/pomůže jim zlepšit jejich práci s učiteli v přípravě na povolání a v zaměstnání, zaměřenou na digitální gramotnost a inkluzivní pedagogiku. Mezioborový tým, který pracoval na tomto projektu, byl postaven před otázku: Jaké znalosti mohou být pro učitele užitečné? Obecně je třeba zavádět nové strategie, aby bylo možné začlenit do učebních plánů a škol nové myšlenky, přístupy a definice (Schensul, Gonzalez Borrero, & Roberto, 1985), a věda někdy postrádá inovativní nápady, jak implementovat teorii do různých oblastí praxe. Mnoho antropologů pracuje v praxi nebo kombinuje práci v teorii a praxi. Etnografie je obzvláště vhodnou metodou pro výzkum různých témat a problémů, zejména ve školách. Pro praxi je cenné školení v metodě (auto)etnografie. Učí nás zdržet se vlastního úsudku, více naslouchat než mluvit, respektovat rozmanitost a odlišnosti a nečinit unáhlené závěry, dokud neshromáždíme data v dlouhodobém
intenzivním procesu. Na druhou stranu však někteří vědci získali praktické zkušenosti ještě předtím, než se pustili do výzkumu. Tyto praktické zkušenosti jim později pomohly získat pozice v akademické společnosti. Kombinace praxe a teorie je často výhodou, protože jsou úzce propojeny.