Eğitmenlerin Eğitimi

Yazarları: Christa Markom, Jelena Tosić, Magdalena Steger

Öğretmen eğitimcilerine yönelik bu kapsamlı “Eğitici Eğitim Klavuzu”, onları dijital kapsayıcılığı öğretmek için içerikler ve didaktik yöntemlerle donatmalıdır. Üniversite personeli, DigitClue projesinde geliştirilen ve önerilen yazılım uygulamaları ve didaktik araçlar ile uygulama ve öğretme için bu kılavuzla eğitilebilir. Dijital okuryazarlık ve kapsayıcı pedagoji ile ilgili olarak hizmet öncesi ve hizmet içi öğretmenlerle çalışmalarını geliştirmelerine olanak sağlayacak/yardımcı olacaktır. Bu proje üzerinde çalışan disiplinler arası ekibe şu soru soruldu: Öğretmenler için yararlı bilgi ne olabilir? Genel olarak, yeni fikirleri, yaklaşımları ve tanımları müfredata ve okullara dahil
etmek için yeni stratejilere ihtiyaç vardır (Schensul, Gonzalez Borrero ve Roberto, 1985) ve bilim bazen teoriyi çeşitli uygulama alanlarına uygulamak için yenilikçi fikirlerden yoksundur. Birçok antropolog pratikte çalışır veya çalışmalarını teori ve pratikte birleştirir. Etnografya, özellikle okullarda, çeşitli konuları ve sorunları keşfetmek için özellikle iyi bir yöntemdir. (Oto)etnografyayönteminde eğitim almak uygulama için değerlidir. Kişiye kendi yargısını tutmayı, sadece konuşmaktan daha fazlasını dinlemeyi, çeşitliliğe ve farklılıklara saygı duymayı ve uzun vadeli sürükleyici bir süreçte veri toplayana kadar sonuç çıkarmamayı öğretir. Öte yandan, bazı bilim adamları araştırmaya girmeden önce pratik deneyim kazanırlar. Bu pratik deneyim, daha sonra akademide pozisyon kazanmalarına yardımcı olur. Uygulama ve teorinin birleşimi, yakından iç içe oldukları için genellikle bir avantajdır.