Osposobljavanje mentora

Authors: Christa Markom, Jelena Tosić, Magdalena Steger

Ovaj sveobuhvatni priručnik za akademsko osoblje na učiteljskim studijima trebao bi ih opremiti sadržajem i didaktičkim metodama za poučavanje teme digitalne inkluzije. Akademsko osoblje može se osposobiti uz pomoć ovog priručnika za primjenu i poučavanje s preporučenim softverskim aplikacijama i didaktičkim alatima razvijenim tijekom projekta DIGITclue. Omogućit će im/pomoći da unaprijede svoj rad s učiteljima i nastavnicima u smislu digitalne pismenosti i inkluzivne pedagogije. Interdisciplinarni tim koji je radio na ovom projektu nastoji odgovoriti na pitanje: Što može biti korisno znanje za nastavnike?
Općenito, potrebne su nove strategije za uključivanje novih ideja, pristupa i definicija u nastavne planove i programe te škole općenito (Schensul, Gonzalez Borrero i Roberto, 1985), a znanosti ponekad nedostaju inovativne ideje za primjenu teorije u različitim područjima prakse. Mnogi antropolozi rade u praksi ili kombiniraju rad u teoriji i praksi. Etnografija je posebno primjenjiva metoda za istraživanje raznih tema i problema, osobito u školama. Osposobljavanje u metodi (auto)etnografije dragocjeno je za praksu. Uči nas da se suzdržimo od vlastite prosudbe, da više slušamo nego govorimo, da poštujemo raznolikost i različitosti te da ne donosimo zaključke dok ne prikupimo podatke u dugotrajnom intenzivnom procesu. S druge strane, neki su znanstvenici stekli praktično iskustvo prije nego što su se upustili u istraživanje. Ono im je pomoglo da poslije steknu pozicije u akademskoj zajednici. Kombinacija prakse i teorije često je prednost jer su usko isprepletene.