Welcome to the Handbook Section of the Digitclue HUB!

İçerik

DIGITClue projesinin arkasındaki ekip, ortak çalışmalarının sonuçlarından biri olan 2’si 1 Arada El Kitabı’nı sunar. 2’si 1 Arada El Kitabı fikri, onu son kullanıcılara uyarlamak amacıyla geliştirildi. Öyle ki okumak istedikleri içeriği kullanıcılar kendileri seçiyor. Bunu yaparak, önceki bilgilerinden bağımsız olarak içerikle çalışmak ve keşfetmek için kendi yollarını yaratıyorlar. Bu yaklaşımın nedenlerinden biri de projenin, el kitabının hazırlandığı farklı eğitim bağlamlarını (proje ülkelerinde) kapsamasıdır. DİGİTCLUE projesinin temel fikri, öğretmenlere ve öğretmen olmak üzere olanlara, kapsayıcı öğretim için koşullar yaratmak ve iyileştirmek amacıyla etkileşimli teknolojileri ve BİT tabanlı e-öğrenme teknolojilerini uygulamak için beceri, bilgi ve araçlar sağlamaktır. Özel ihtiyaçları olan öğretmenlerin, çok dilli öğretmenlerin veya uzak ve marjinal alanlarda çalışan ulaşılması zor öğretmenlerin dahil edilmesi, bu projenin başlangıç noktalarından biriydi. Yani bu el kitabı ile öğretim materyallerinin geliştirilmesi ve sunumunun her aşamasında kullanılabilecek materyaller sunuyoruz.
Dijital teknolojiler hem öğretmen eğitimi bağlamında hem de öğretim sürecinde giderek daha fazla kullanılmaktadır. Eğitimin çalkantılı ve hızlı değişimlerinden etkilenen bir alan olduğu ve eğitimin geleceği olduğu düşünüldüğünde, geleceğin öğretmenlerinin yanı sıra halihazırda eğitimde görev yapan öğretmenlerin dijital alanda bilgilerini geliştirmeleri gerekmektedir. İlk bilgi ve becerilerini bağımsız ve sürekli olarak geliştirmek, eğitim sürecine dahil olan tüm katılımcıların sorumluluğundadır. DIGITCLUE projesinde hazırlanan materyaller tam da bu amaca yöneliktir. El kitabı, sürece dahil olan tüm paydaşlar için öğrenme deneyimini erişilebilir ve başarılı kılmak amacıyla bir avuç pratik örnek içerme niyetiyle hazırlanmıştır.

Öğretmen eğitimcilerine yönelik bu kapsamlı “Eğitici Eğitim Klavuzu”, onları dijital kapsayıcılığı öğretmek için içerikler ve didaktik yöntemlerle donatmalıdır. Üniversite personeli, DigitClue projesinde geliştirilen ve önerilen yazılım uygulamaları ve didaktik araçlar ile uygulama ve öğretme için bu kılavuzla eğitilebilir. Dijital okuryazarlık ve kapsayıcı pedagoji ile ilgili olarak hizmet öncesi ve hizmet içi öğretmenlerle çalışmalarını geliştirmelerine olanak sağlayacak/yardımcı olacaktır. Bu proje üzerinde çalışan disiplinler arası ekibe şu soru soruldu: Öğretmenler için yararlı bilgi ne olabilir? Genel olarak, yeni fikirleri, yaklaşımları ve tanımları müfredata ve okullara dahil
etmek için yeni stratejilere ihtiyaç vardır (Schensul, Gonzalez Borrero ve Roberto, 1985) ve bilim bazen teoriyi çeşitli uygulama alanlarına uygulamak için yenilikçi fikirlerden yoksundur. Birçok antropolog pratikte çalışır veya çalışmalarını teori ve pratikte birleştirir. Etnografya, özellikle okullarda, çeşitli konuları ve sorunları keşfetmek için özellikle iyi bir yöntemdir. (Oto)etnografyayönteminde eğitim almak uygulama için değerlidir. Kişiye kendi yargısını tutmayı, sadece konuşmaktan daha fazlasını dinlemeyi, çeşitliliğe ve farklılıklara saygı duymayı ve uzun vadeli sürükleyici bir süreçte veri toplayana kadar sonuç çıkarmamayı öğretir. Öte yandan, bazı bilim adamları araştırmaya girmeden önce pratik deneyim kazanırlar. Bu pratik deneyim, daha sonra akademide pozisyon kazanmalarına yardımcı olur. Uygulama ve teorinin birleşimi, yakından iç içe oldukları için genellikle bir avantajdır.