Eğitimde Dijital İçerme. Öğretmen Çalışmaları Öğrencileri ve Öğretmenleri için 2'si 1 Arada El Kitabı

Yazarları: Danijela Birt, Jadranka Brkić-Vejmelka, Ines Cvitković Kalanjoš

DIGITClue projesinin arkasındaki ekip, ortak çalışmalarının sonuçlarından biri olan 2’si 1 Arada El Kitabı’nı sunar. 2’si 1 Arada El Kitabı fikri, onu son kullanıcılara uyarlamak amacıyla geliştirildi. Öyle ki okumak istedikleri içeriği kullanıcılar kendileri seçiyor. Bunu yaparak, önceki bilgilerinden bağımsız olarak içerikle çalışmak ve keşfetmek için kendi yollarını yaratıyorlar. Bu yaklaşımın nedenlerinden biri de projenin, el kitabının hazırlandığı farklı eğitim bağlamlarını (proje ülkelerinde) kapsamasıdır. DİGİTCLUE projesinin temel fikri, öğretmenlere ve öğretmen olmak üzere olanlara, kapsayıcı öğretim için koşullar yaratmak ve iyileştirmek amacıyla etkileşimli teknolojileri ve BİT tabanlı e-öğrenme teknolojilerini uygulamak için beceri, bilgi ve araçlar sağlamaktır. Özel ihtiyaçları olan öğretmenlerin, çok dilli öğretmenlerin veya uzak ve marjinal alanlarda çalışan ulaşılması zor öğretmenlerin dahil edilmesi, bu projenin başlangıç noktalarından biriydi. Yani bu el kitabı ile öğretim materyallerinin geliştirilmesi ve sunumunun her aşamasında kullanılabilecek materyaller sunuyoruz.
Dijital teknolojiler hem öğretmen eğitimi bağlamında hem de öğretim sürecinde giderek daha fazla kullanılmaktadır. Eğitimin çalkantılı ve hızlı değişimlerinden etkilenen bir alan olduğu ve eğitimin geleceği olduğu düşünüldüğünde, geleceğin öğretmenlerinin yanı sıra halihazırda eğitimde görev yapan öğretmenlerin dijital alanda bilgilerini geliştirmeleri gerekmektedir. İlk bilgi ve becerilerini bağımsız ve sürekli olarak geliştirmek, eğitim sürecine dahil olan tüm katılımcıların sorumluluğundadır. DIGITCLUE projesinde hazırlanan materyaller tam da bu amaca yöneliktir. El kitabı, sürece dahil olan tüm paydaşlar için öğrenme deneyimini erişilebilir ve başarılı kılmak amacıyla bir avuç pratik örnek içerme niyetiyle hazırlanmıştır.