DigitClue HUB’a Hoş Geldiniz!

Bu web sitesi, dijital dünya ve onun didaktik yönleri hakkında bilginizi elde etmek ve/veya güçlendirmek için kullanmakta özgür olacağınız Dijital İçerme ile ilgili konularda, onu nasıl daha kapsayıcı hale getireceğinize özel olarak odaklanan bir öğrenme alanı sunacaktır. Bu öğrenme fırsatının hedef kitlesi; aday ve halihazırda aktif olan üniversite eğitmenleri/çalışanları, öğretmenler, öğrenciler ve ilgili kişilerdir. 

Eğitim, kapsayıcı ve çoğulcu demokratik toplumlar inşa etmek için güçlü bir araçtır.  Ayrımcılıkla mücadele politikaları (cinsiyet, kültürel aidiyet, konuşma ve din özgürlüğü, eşitlik ve farklı LGBTIQ+ kimliklerin kabulü) dahil olmak üzere demokratik ilkeler kendiliğinden anlaşılır değildir. Öğretilmeleri/açıklanmaları gerekir. Ayrıca, farklı bilim insanları, ayrımcılık ve dışlanma deneyimlerinin öğrencilerin okula gitme motivasyonlarını olmasa da okuldaki performanslarını nasıl olumsuz etkilediğini göstermiştir. Avrupa Toplumlarındaki bu zorlukları göz önünde bulundurarak projenin genel amacı, gençlere demokratik yaşama ve küresel bilgiye katılmaları için gerekli becerileri kazandıracak kapsayıcı okulların oluşturulmasını desteklemek için öğretim kalitesini artırmaktır. Buna karşılık, öğretmenler kapsayıcı öğretim için çevrimiçi tabanlı interaktif ve online eğitim teknolojilerini kullanabilmek için beceri, bilgi ve araçlara ihtiyaç duyarlar. 

DigitClue HUB, en geç Mayıs 2023’e kadar İngilizce, Almanca, Hırvatça, Rumence, Çekçe ve Türkçe olmak üzere altı dilde uygulanması için dijital içerme ve didaktik kavramları ile ilgili içeriği sağlayacaktır. 

Bu içerik dört bölüm halinde yapılandırılmıştır: Kolay Öğrenme, Öğrenme Yolu, El Kitapları ve D.I.-Map.  Erişilecek web sitesi: https://www.digitclue.net 

Erasmus+ Projekt DigitClue (Haziran 2021-Mayıs 2023)