Digitální inkluze ve vzdělávání. 2v1 Příručka pro studenty učitelství a učitele

Autorky: Danijela Birt, Jadranka Brkić-Vejmelka, Ines Cvitković Kalanjoš

Jedním z výsledků společné práce týmu, který stojí za projektem DIGITClue, je příručka 2v1. Nápad vytvořit příručku dva v jednom byl vyvinut tak, aby se přizpůsobil potřebám koncových uživatelů, studentů učitelství a učitelů, a aby si sami vybrali obsah, který chtějí číst. Čtenáři si tak vytvářejí vlastní způsob zkoumání a práce s obsahem bez ohledu na své předchozí znalosti. Jedním z důvodů tohoto přístupu je skutečnost, že projekt pokrývá různé vzdělávací kontexty (v projektových zemích), pro které byla příručka připravena.

Základní myšlenkou projektu DIGITClue je poskytnout učitelům a těm, kteří se jimi stanou, dovednosti, znalosti a nástroje pro zavádění interaktivních technologií a ICT e-learningových technologií s cílem vytvořit podmínky pro inkluzivní výuku nebo pro její zlepšení. Inkluze učitelů se speciálními potřebami, vícejazyčných učitelů nebo těžko dostupných učitelů, kteří pracují v odlehlých a marginalizovaných oblastech, byla jedním z výchozích bodů tohoto projektu, tj. v příručce jsme nabídli materiály, které lze využít na každém stupni výuky, a dodávání výukových materiálů není nijak omezeno.

Digitální technologie se stále častěji uplatňují v rámci vzdělávání učitelů, ale také ve vzdělávacím procesu. Budoucí učitelé i učitelé, kteří již ve školství pracují, by si měli prohlubovat své znalosti v digitální oblasti, protože tato oblast je zasažena rychlými a překotnými změnami a předznamenává budoucnost vzdělávání. Povinností všech účastníků vzdělávacího procesu je samostatně a průběžně se zdokonalovat a aktualizovat původně získané znalosti a dovednosti. Materiály připravené v rámci projektu DIGITClue mají právě tento účel. Příručka obsahuje přehršel praktických příkladů, které zpřístupní a zpříjemní vzdělávání všem účastníkům procesu.