Didaktický nástroj: Digitální nerovnost mezi muži a ženami

Autorky: Christa Markom, Jelena Tosić, Magdalena Steger

Digitální nerovnost mezi muži a ženami neboli digitální genderová propast popisuje rozdíl mezi muži a ženami z hlediska možností zapojení do digitálního světa. Začíná to různými způsoby přístupu k internetu, stejně jako používáním internetu prostřednictvím chytrých telefonů, obecnou schopností vlastnit mobilní telefon a vede ke znevýhodnění v profesním životě (IGI-Global, 2021). Zejména v posledních dvou letech se díky pandemii Covid 19 rozdíly mezi muži a ženami v digitální participaci ještě zvýraznily. Svědčí o tom skutečnost, že se znovu objevují rozdíly mezi muži a ženami, které již byly odstraněny (Global Gender Gap Report, 2021). Nerovnost mezi muži a ženami označuje nerovnost mezi pohlavími ve všech oblastech života.

O co jde?

Jako první krok by si učitelé měli přečíst koncept digitální nerovnosti mezi muži a ženami na webu digitclue.net. Zapište si nejdůležitější aspekty, abyste s nimi mohli pracovat v dalších krocích. Vytvořte pro své žáky pracovní list a diskutujte s nimi o tomto tématu. Můžete také použít nebo upravit již existující, který najdete zde. Části existujícího pracovního listu naleznete na odkazu Výukové aplikace, mohou ho použít studenti. Vlastní výukové aplikace k tomuto tématu si můžete vytvořit na tomto odkazu: https://learningapps.org/.

Můžete si vybrat z řady možností, jako jsou otázky s výběrem odpovědí, prázdné texty a další. Pokud chcete používat výukové aplikace bez pracovního listu, najdete je na následujících odkazech:

  • Slovní mřížka: https://learningapps.org/watch?v=pe1do8a3c22
  • Křížovky: https://learningapps.org/watch?v=pcwd2a6at22
  • Otázky s výběrem odpovědí: https://learningapps.org/watch?v=p23u7e1bt22
  • Prázdný text: https://learningapps.org/watch?v=puf9p1mq222

Diskutujte společně o nápadech a odpovědích studentů ve třídě.

 

Řekněte to kolegům

Po práci na konceptu s žáky se můžete o vytvořené materiály podělit s kolegy po celém světě. Za tímto účelem je můžete nahrát na mapu digitální inkluze na webových stránkách projektu DigitClue. D.I. Mapa je mapa světa, na které mohou uživatelé sdílet projekty, materiály, nápady a komentáře týkající se digitální inkluze v jejich zemi.

Přemýšlejte dál

Zamysleli jste se nad digitálními nerovnostmi mezi muži a ženami a diskutovali jste o nich z vlastního pohledu i z pohledu studentů. Nyní vás vyzýváme, abyste změnili svůj pohled a přemýšleli o digitálních rozdílech mezi muži a ženami jiným způsobem.

Příklad 1

Představte si digitální nerovnost mezi muži a ženami s obrácenými rolemi: Ženy používají internet více než muži. Jak by v takovém případě vypadala digitální nerovnost mezi pohlavími? Byla by stejná, nebo jiná? Jaké by mohly být důvody, proč ženy používají internet více? Jak by se tento scénář mohl uskutečnit?

Příklad 2

V digitální nerovnosti mezi muži a ženami existuje pouze definice pro muže a ženy. Chybí zde nebinární definice, která by se vyhnula dominantnímu genderovému režimu orientovanému na heteronormativitu. Zamyslete se nad digitální nerovností mezi pohlavími z pohledu nebinární definice. Jak by se změnila definice této digitální nerovnosti?