Didaktický nástroj: Inkluze

Autorky: Christa Markom, Jelena Tosić, Magdalena Steger

V dnešní společnosti jsou lidé často diskriminováni, protože nevypadají nebo se nechovají podle společenských norem. Vše, co neodpovídá “normě”, je považováno za (příliš) odlišné a často spojováno s negativními vlastnostmi. Lang-Wojtasik & Schieferdecker používají širokou definici inkluze, jelikož ji definují jako právo na účast ve společnosti, nezávisle na přisouzeném nebo oficiálním statusu. V rámci této definice by měl každý dostat pomoc, kterou potřebuje k tomu, aby se mohl v životě posunout vpřed. Je důležité, aby se jedinec nemusel přizpůsobovat společnosti, ale aby se společnost přizpůsobovala jedinci. Inkluze zde znamená neomezenou účast na všech aspektech společnosti, nezávisle na stavu jednotlivce.

O co jde?

Základní myšlenkou je vytvořit zvukovou koláž, kterou vytvoří studenti. Cílem je zapojit děti do procesu výuky a ukázat, že i učitelé se mohou od svých žáků něco naučit. Témata mohou souviset s digitální inkluzí, ale mohou být i jiná, o čemž je důležité se s žáky bavit.

Přečtěte si koncepty inkluze a digitální inkluze na digitclue.net. Všimněte si nejdůležitějších aspektů. Soustřeďte se na koncept “hlasu” jako možnosti inkluze. Vysvětlete oba pojmy i myšlenku “hlasu” pomocí myšlenkové mapy. Poté by děti měly ve skupinách promyslet a připravit, co mohou učitele naučit. Může to být jakékoli téma, které chtějí. Může to být něco, co dělají doma, nebo téma, které je pro ně momentálně důležité. V dalším kroku by děti měly svá témata představit učitelům a naučit je tak něco nového. Jde o to, že děti často nejsou v procesu výuky vyslyšeny, a tudíž jsou z něj vyloučeny. Učitelé jsou schopni nejen učit, ale také se ve třídě něco naučit. Pomocí tohoto nástroje by měly být děti zapojeny do procesu výuky a měla by být zdůrazněna reciprocita učení a učení se.

Po probrání jednotlivých témat by děti měly nahrát své prezentace pomocí audio editoru “audiomass”. Program najdete pod tímto odkazem: https://audiomass.co/

Pomocí tohoto programu můžete shromáždit prezentace a nápady žáků a vytvořit z nich zvukovou koláž. Existují dvě možnosti, jak ji lze realizovat.

  1. Nahrajte prezentace dětí pomocí chytrého telefonu, přeneste je do počítače a nahrajte je do programu pomocí tlačítka soubor -> načíst z počítače. Můžete je spojit dohromady a vytvořit zvukovou koláž. Můžete ji uložit a stáhnout pod tlačítkem soubor -> exportovat/stáhnout a vytvořit formát mp3-audio.

Nahrajte prezentace dětí přímo v programu pomocí počítače. K tomu je třeba kliknout na červené tlačítko v nabídce nebo přes tlačítko soubor -> Nový záznam. Otevře se nové okno, ve kterém musíte vybrat možnost Spustit nahrávání. Po skončení první skupiny můžete zvolit možnost pozastavit nebo spustit nové nahrávání. Nahrávku můžete uložit a stáhnout pod tlačítkem soubor -> Exportovat/Stáhnout a vytvořit formát mp3-audio.

Řekněte to kolegům

Po dokončení jednotlivých kroků můžete zvukovou koláž sdílet na webu digitclue.net. Vytvořenou koláž můžete za tímto účelem nahrát na Mapu digitální inkluze na webových stránkách DigitClue. Mapa digitální inkluze je mapa světa, na které mohou uživatelé sdílet projekty, materiály, nápady a komentáře týkající se digitální inkluze ve své zemi. 

Přemýšlejte dál

Nyní jste se zamysleli a diskutovali o inkluzi z vlastního pohledu i z pohledu svých studentů. Nyní vás vyzýváme, abyste se nad tímto tématem zamysleli z jiného úhlu pohledu. 

V závislosti na kontextu a situaci, ve které člověk žije, může inkluze znamenat různé věci. Níže najdete seznam jednotlivců. Zamyslete se nad tím, jak by každý z nich popsal inkluzi. Co by pro každého z nich bylo důležité? Bylo by to u všech stejné, nebo si dokážete představit rozdíly?

  1. Španělsky mluvící osoba, která žije v Jižní Koreji.
  2. Sedmiměsíční dítě
  3. Pes žijící v útulku pro kočky
  4. Žena žijící ve Francii v 18. století
  5. Nebinární člověk
  6. Postava ve videohře