Didaktický nástroj: Digitální vyprávění příběhů

Autoři: Danijela Birt, Jadranka Brkić-Vejmelka, Ines Cvitković Kalanjoš

Digitální vyprávění kombinuje umění vyprávění příběhů s různými digitálními multimédii, jako jsou obrázky, zvuk a video. Digitální příběhy spojují kombinaci digitální grafiky, textu, nahraného zvukového vyprávění, videa a hudby/zvuku, aby vyprávěly příběhy na určité téma. Digitální příběhy jsou poměrně krátké a jejich doporučená délka se pohybuje mezi 2 a 10 minutami.

O co jde?

Digitální příběhy mohou být přínosné při výuce, zejména pokud jde o citlivá témata, lze je tedy v hodinách používat tak, aby je žáci mohli vyprávět a ztotožňovat se s nimi. Vyprávění příběhů předpokládá uznávání vyprávění jako umělecké formy. Digitální vyprávění příběhů je užitečné při formálním i neformálním učení a výuce. Vzhledem k tomu, že při vyprávění příběhu existují určité kroky (přečtěte si o nich v konceptu o digitálním vyprávění příběhů), snažte se je při výuce studentů dodržovat.

Vyzkoušejte si to

Příklad 1:
Pro studenty, kteří mají problémy s veřejným vystupováním, je veřejný projev dobrým způsobem, jak předvést a prezentovat příběh, který se vypráví sám o sobě. Studenti mohou vyjádřit své názory, problémy, pocity nebo znalosti tak, že příběh je vyprávěn pomocí digitálního nástroje  (https://bookcreator.com , https://www.canva.com/create/ebooks/ ) a mluví za ně. Může jít například o citlivá témata, jako jsou příběhy o jakémkoli druhu násilí, diskriminace, rasismu apod.

  • Myslíte si, že digitální vyprávění příběhů podporuje a posiluje prezentaci osobních názorů/zkušeností?
  • Co si myslíte o digitálním vyprávění vzhledem k (budoucím) problémům, které vznikají při zpracování citlivých témat?
  • Jaké další aspekty digitálního vyprávění považujete za důležité?

Příklad 2:
V případě, že je téma, které zpracovávají, velmi náročné, mohou žáci s pomocí učitele vytvořit digitální příběh. Společným poznáváním a zkoumáním tématu by měli vytěžit nejdůležitější a nejzajímavější fakta, závěry a postoje. Tento druh práce vyžaduje spolupráci všech studentů/účastníků a učitelé jsou v roli koordinátorů. Témata mohou být: vlast, vlastenectví, tolerance, přijetí, udržitelný rozvoj. 

  • Která témata považujete za náročná a vhodná pro uplatnění této formy práce a digitálního vyprávění?
  • Jaké jsou rozdíly mezi digitálním a klasickým vyprávěním příběhů?

Příklad 3:

Studenti jsou rozděleni do skupin. Každá skupina vytvoří digitální příběh na stejné téma. Každý student má ve skupině určitou roli: spisovatel, režisér, vypravěč a scénárista. Vhodná témata mohou být velmi různá: globalizace, multikulturalismus, pandemie. Zvolené téma lze zpracovat různými způsoby. Při tvorbě digitálního příběhu se používají různé digitální nástroje.

  • Máte možnost využít tento způsob vyprávění příběhu?
  • S jakými technickými problémy se můžete během procesu tvorby příběhu setkat?
  • Jaké jsou schopnosti žáků vytvářet takový digitální materiál?

Řekněte to svým kolegům

O digitální příběhy se můžete podělit se svými kolegy z celého světa a sdílet je pomocí různých digitálních nástrojů. Příběhy, které vytvoříte při práci s žáky/studenty, můžete sdílet s kolegy ve vašem kolektivu, ale doporučujeme vám sdílet je prostřednictvím mapy digitální inkluze na platformě projektu DigitClue. Mapa D.I. je mapa světa, kam můžete vkládat vlastní projekty, materiály, nápady a uveřejňovat komentáře o digitální gramotnosti ve vaší zemi.

Přemýšlejte dále!

V průběhu digitálního vyprávění příběhů pravděpodobně odhalíte některá citlivá nebo náročná témata. Ovlivní to váš osobní postoj k tématům, která vyučujete? Zvažte využití různých digitálních nástrojů při tvorbě digitálních příběhů a diskutujte s žáky/studenty o možnostech jejich využití při tvorbě příběhu. Vžijte se do pozice vypravěče a vytvořte vlastní příběh.