Didaktický nástroj: Digitální queer nerovnost

Autorky: Christa Markom, Jelena Tosić, Magdalena Steger

Digitální queer nerovnost je variací digitální nerovnosti mezi muži a ženami, která se týká rozdílů a nerovností v přístupu k digitálním technologiím a jejich využívání. Nezohledňuje pouze rozdíly mezi muži a ženami, ale také celou LGBTIQ+ komunitou. Některé společnosti a organizace se snaží zlepšit přístup lidí z LGBTIQ+ komunity k digitálnímu světu, a tím snížit digitální queer propast. Online přítomnost LGBTIQ+ komunity na internetu má velké výhody, ale také s sebou nese určité obtíže.

O co jde?

Základní myšlenkou je vytvořit digitální interaktivní tabuli, kde by učitelé používali špendlíky, poznámky, obrázky, videa atd. Obsah by měl být vytvořen pomocí seznamu otázek a témat. Tento seznam vytvořil tým DigitClue a najdete jej níže.

Cvičení by mělo být provedeno podle těchto kroků:

 1. Výzkumné cvičení pro učitele (seznam témat/otázek):
 • Co znamená LGBTIQ+?
 • Co znamená digitální queer nerovnost (Digital Queer Gap)?
 • Kde můžete najít materiály k tomuto tématu?
 • Existují ve vašem městě organizace, které se zabývají tématem LGBTIQ+ a/nebo digitální queer nerovností?
 • Jaká jsou zákonná práva LGBTIQ+ komunity ve vaší zemi?
 • Kde můžete získat pomoc, pokud se setkáte s diskriminací kvůli své příslušnosti k LGBTIQ+ komunitě?
 • Jak dlouho musíte cestovat, abyste získali podporu?
 1. Navrhněte digitální tabuli pomocí aplikace “Mural”.
 2. Prezentujte ve třídě:

Digitální tabule by měla být prezentována žákům ve třídě. Měly by být vysvětleny a prodiskutovány definice, poznámky, organizace atd. Cílem je být co nejkreativnější a učinit téma co nejvíce interaktivním.

 1. Diskutujte s žáky o tématech/otázkách:

Poté, co žákům ukážete tabuli, měli by o ní diskutovat. Co si o tom myslí? Jaký mají názor/postoj? Co by na tabuli napsali oni? Co už vědí?

 1. Rozšiřte tabuli o nápady/přání/přístupy žáků:

Na tabuli pracujte společně se studenty a přidejte k tématu své vlastní nápady/přání a přístupy. Pokud je to možné, je třeba panel s digitálním displejem rozdělit a srovnat.

Vyzkoušejte to

Příklad digitální queer nerovnosti navržené pomocí aplikace Mural:

https://app.mural.co/t/digitclue4230/m/digitclue4230/1646046048724/68cc19702e8f2fee2e78230dbab95d879bd2035f?sender=u079be3b7cadea0eee8041391

Alternativa: Power Point

Řekněte to skolegům

Po vytvoření tabule a jejím sdílení se žáky se o svou práci můžete podělit s kolegy po celém světě. Za tímto účelem můžete sdílet digitální tabuli na mapě digitální inkluze na webových stránkách projektu DigitClue. D.I. Mapa je mapa světa, na které mohou uživatelé sdílet projekty, materiály, nápady a komentáře týkající se digitální inkluze v jejich zemi.

Přemýšlejte dál

Nyní jste se zamysleli nad tématem digitální queer nerovnosti a diskutovali o něm z vlastního pohledu i z pohledu studentů. Vyzýváme vás, abyste se nyní nad tímto tématem zamysleli a získali další poznatky o digitální queer nerovnosti.

Tento koncept se zaměřuje na starší členy komunity LGBTIQ+. Silně souvisí s digitální věkovou propastí. A co mladší generace? Napadají vás některé důvody, proč jsou mladší členové LGBTIQ+ komunity vyloučeni z digitálního světa? Jaké mohou být důvody rozdílů mezi staršími a mladšími lidmi? Máte nějaké nápady, jak by bylo možné tuto propast mezi oběma skupinami odstranit?