Didaktický nástroj: Digitální inkluze

Autorky: Christa Markom, Jelena Tosić, Magdalena Steger

V závislosti na sociálním prostředí, ve kterém člověk žije, pracuje nebo studuje, může být digitální inkluze definována různými způsoby. Digitální inkluze se týká schopnosti jednotlivců a skupin přistupovat k informačním a komunikačním technologiím a využívat je bez ohledu na jejich pohlaví, věk, socioekonomické postavení, lokalitu, jazyk, fyzické problémy atd. Kromě četných výhod, které používání digitálních médií provázejí, existují také aspekty vyloučení. Stejně jako v mnoha jiných oblastech existuje digitální nerovnost mezi muži a ženami, stejně jako digitální queer nerovnost, která se projevuje různými způsoby a v různém měřítku po celém světě.

O co jde?

Učitelé by měli analyzovat webové stránky, které se jim líbí. Mohou to být webové stránky jejich vlastní školy nebo jiné webové stránky. Můžete si vybrat jakoukoli. Měli by ji analyzovat s ohledem na (digitální) inkluzivní aspekty. K dispozici bude rámec, který poskytne tým projektu DIGITclue.

Vyzkoušejte to

Jako první krok si přečtěte koncept digitální inkluze na webu HUB a poznamenejte si, čeho se digitální inkluze týká. Poté analyzujte webové stránky na základě konceptu digitální inkluze. Výsledky prezentujte prostřednictvím online nástroje ve třídě a diskutujte o nich se studenty. Nechte je navrhnout, co by se mohlo změnit. Vyberte společně se studenty jeden aspekt a vypracujte návrh, jak by bylo možné změnu provést.

Alternativní řešení: Společně se studenty analyzujte webové stránky.

Navrhované aplikace: Mural, Prezi, Power Point

Řekněte to kolegům

Po vytvoření digitální tabule a jejím sdílení se studenty můžete svou práci sdílet s kolegy po celém světě. Za tímto účelem můžete sdílet digitální tabuli na mapě digitální inkluze na webu DigitClue. D.I. Mapa je mapa světa, na které mohou uživatelé sdílet projekty, materiály, nápady a komentáře týkající se digitální inkluze v jejich zemi.

Přemýšlejte dál

Probrali jste a zamysleli se nad digitální inkluzí z vlastního pohledu i z pohledu studentů. Nyní vás vyzýváme, abyste svůj pohled změnili a přemýšleli o něm z jiné perspektivy.

Příklad 1:

Dozvěděli jste se, že digitální inkluze může znamenat a definovat různé věci, v různých kontextech. Znáte představy svých studentů i svůj přístup. Zamyslete se nad tím, jak by digitální inkluzi definovalo šestileté dítě a jak osmdesátiletý člověk? Liší se, nebo jsou si podobné? V čem by se lišily od vaší vlastní definice digitální inkluze?

Volitelné: Znáte osmdesátiletého člověka a/nebo šestileté dítě, třeba ve vaší rodině nebo v sousedství? Zeptejte se jich, jak by definovali digitální inkluzi, a porovnejte to s vaší představou.

Příklad 2:

Také mezi jednotlivými obory mohou existovat rozdíly v tom, jak je digitální inkluze definována. Jak by digitální inkluzi popsal sociolog a jak ajťák? V jakých aspektech by si byly podobné a v jakých by se lišily?