Didaktički alat: Digitalna transformacija​

Autori: Thomas Köhler, Robert Kleemann

Digitalizacija dovodi do promjena u suradnji. Početni uvjeti brzo se mijenjaju u svim područjima, pa tako i u Europi. Kako doprijeti do ciljanih skupina obrazovanja? Koji su formati održivi i ekonomski isplativi? Kojim se razvojima možemo svjesno pozabaviti? Učitelji i učenici trenutačno gotovo svakodnevno stječu iskustvo s digitalnom transformacijom obrazovanja.

O čemu je riječ?

Kao prvi korak, korisnici bi trebali pročitati koncepte o digitalnoj transformaciji na mrežnoj stranici projekta DigitClue te gledati ili slušati druge formate, ovisno o primjeru i interesu. Trebali bi zabilježiti najvažnije aspekte i usredotočiti se na teme koje su važne za njihove učenike. Nakon vježbe treba proširiti ili produbiti kompetencije u radu s digitalnim alatima. Nadalje, treba pokazati koliko je važno sudjelovanje u procesu poučavanja i učenja i tako promicati (digitalnu) uključenost. Razvojem digitalnih formata poučavanja i učenja i uključivanjem u njih trebala bi se stvoriti dodana vrijednost za sve sudionike u procesu.

Isprobajte!

Primjer 1
Proces digitalne transformacije je sveprisutan i utječe na sudionike obrazovanja u (srednjim) školama u raznim područjima. Pojam ili koncept je individualan u različitim dimenzijama (makro, mezo i mikro razina) i zahtijeva odgovarajuće diferencirano razmatranje.
• Uz pomoć padlet timelinea razvijte nastavni slijed u kojem provodite metodičku obuku i tako razvijajte metodičke kompetencije svojih učenika, koristeći se upravo tim alatima.
• Procijenite sa svojim učenicima koje digitalne medije, kanale društvenih medija i slične formate upotrebljavaju u svoje slobodno vrijeme i izradite mapu uma. Na primjer, korištenjem aplikacije MindMup.
• Razmislite sa svojim učenicima kako i koliko upotreba interneta utječe na njihov svakodnevni život i kakve posljedice, pozitivne i negativne, mogu proizaći iz toga. Sve nalaze označite na mapi uma.

Primjer 2
Uloga škole nije samo održavanje institucionalnog okvira nego ona postoji prije svega zbog učenika. Mlađi naraštaji posebna su pokretačka snaga za digitalnu transformaciju ne samo u korištenju krajnjih uređaja nego i u razvoju i sudjelovanju u nastavnim formatima i događajima.
• Razvijte školu budućnosti sa svojim učenicima koristeći se radionicom budućnosti gdje je sve moguće. Upotrijebite aplikacije Miro ili Mural za učinkovit prikaz.
• Zatim s njima razradite okvir trenutačne situacije i razmotrite koji su od prethodno zamišljenih koncepata i ideja sada mogući.
• Razmislite zajedno o tome što se mora dogoditi kako bi se sve ideje mogle ostvariti. Koje se ne mogu provesti i zašto?

Recite kolegama!

Općenito, dijeljenje pozitivnih i negativnih iskustava o digitalnom uključivanju, a posebice primjera njegove uporabe, pomaže drugima da se obrazuju i podiže svijest. Korisnici bi svoja iskustva trebali podijeliti s kolegama i tako povećati doseg teme. Stoga se projektom nastoji uspostaviti platformu za dijeljenje koja ta iskustva čini vidljivima (anonimno) i nudi mogućnost razmjene projekata, materijala, ideja i komentara iz vlastite zemlje, ali i svijeta. Ova platforma bit će dostupna kao “D.I. karta” (karta digitalne inkluzije ‒ inspirirana projektom Queering the Map) na mrežnoj stranici projekta DigitClue.

Razmišljajte dalje!

No razvoj ne mora i ne treba ovdje završiti. Korisnici se potiču na stvaranje vlastitih projekata i usvajanje drugih perspektiva, koje se mogu slobodno birati i varirati prema ciljanoj skupini. Cilj je cjelovito obrazovanje i suživot bez prepreka u kontekstu (digitalne) inkluzije.
(Daljnjim) razvojem digitalnih formata učinjen je prvi korak prema učinkovitijem uključivanju u analognu i digitalnu sferu. Kako bismo ovaj razvoj učinili vidljivim, pozivamo vas da svoja iskustva podijelite s drugima.

• Napišite kratak sažetak kako je bilo prije 20 godina i gdje mislite da smo sada.
• Što se još može dogoditi da svijet (također digitalni) postane inkluzivniji?
• Podijelite svoje mišljenje o našoj D.I. karti.