Digitalna inkluzija u obrazovanju 2u1 Priručnik za studente učiteljskih studija i učitelje

Autorice: Danijela Birt, Jadranka Brkić-Vejmelka, Ines Cvitković Kalanjoš

Jedan od rezultata zajedničkog rada tima koji stoji iza projekta DIGITClue jest Priručnik 2u1. Ideja za dva u jedan priručnik razvijena je radi prilagodbe krajnjim korisnicima, studentima učiteljskih studija i učiteljima, tako da oni sami odabiru sadržaj koji žele čitati. Čitatelji stvaraju vlastiti način istraživanja i rada sa sadržajem, bez obzira na svoje predznanje. Jedan od razloga ovakva pristupa je činjenica da su projektom obuhvaćeni različiti obrazovni konteksti (u projektnim zemljama) za koje je Priručnik pripremljen. Osnovna ideja projekta DIGITClue jest pružiti učiteljima, i onima koji će to postati, vještine, znanja i alate za implementaciju interaktivnih tehnologija i IKT tehnologija eučenja kako bi se stvorili uvjeti za inkluzivnu nastavu ili kako bi se ona poboljšala. Uključivanje učitelja s posebnim potrebama, višejezičnih učitelja ili teško dostupnih učitelja koji rade u udaljenim i marginaliziranim područjima bilo je jedno od polazišta ovog projekta, odnosno u Priručniku smo ponudili materijale koji se mogu iskoristiti u svakom koraku učenja i isporuka nastavnih materijala je neometana.