Didaktický nástroj: Digitální kultury

Autoři: Thomas Köhler, Robert Kleemann

Digitální kultura je pojem, který popisuje, jak technologie a internet utvářejí způsob, jakým komunikujeme jako lidé nebo skupiny. Vždy se jedná o společný, tj. kolektivní fenomén, který se učíme na základě vlastní zkušenosti. Lze jej zúžit na konkrétní kontext, například organizaci nebo digitální realitu, což vede k cíleným konceptům. To znamená, že digitální kultura je způsob (naše každodenní kultura), jakým se chováme, myslíme a komunikujeme v rámci dnešní společnosti.

O co jde?

Se vznikem a dalším rozvojem “života v digitální sféře” se stále více rozvíjí jeho vlastní kultura, kterou tvoří nejrůznější skupiny a jednotlivci, stejně jako ve “skutečném světě”. S tímto vývojem se objevily nejen pozitivní a negativní aspekty, ale také mravy. Příklady se zabývají všudypřítomnými fenomény nenávistných projevů, kyberšikany a digitální kultury a jejich projevy. Cílem těchto příkladů je předcházet kyberšikaně a v případě, že k ní dojde, mít připravená opatření a vzorce jednání pro účinné řešení problému. Dále je třeba ukázat a rozvíjet porozumění existenci a podobě digitálních kultur a jejich dopadům na každodenní život. Uživatelé by si měli přečíst koncepty o digitálních kulturách z webových stránek projektu DigitClue, stejně jako sledovat nebo poslouchat jiné formáty, podle příkladu a zájmu.

 

Vyzkoušejte to

Příklad 1

“Nenávistné projevy” a “fake news” pokročily zejména v souvislosti s digitálním rozvojem světa. V kontextu vrstevnických skupin a digitálního začlenění je “kyberšikana” mezi dětmi a mladými lidmi známým pojmem.

  • Vysvětlete pojem “kyberšikana” a ukažte možné důsledky pro jedince.
  • Diskutujte o tom, jak se vypořádat s fenoménem “nenávistných projevů”. Prozkoumejte možné faktory, které vedou autory k používání této formy komunikace. O své zkušenosti se můžete podělit na D.I.-Map.
  • Během projektového týdne vypracujte se studenty koncepci řešení kyberšikany a nechte je vyhledat a kontaktovat vhodná kontaktní místa, abyste zvýšili povědomí a posílili postavení studentů.
  • Vytvořte krátká videa pomocí TikToku, Instagramu nebo Snapchatu nebo digitální plakáty pomocí PowerPointu nebo Malování, abyste se vyhnuli problému nebo ho řešili. Podělte se o své objevy s ostatními na mapě D.I. a/nebo prostřednictvím “offline” workshopu vedeného samotnými studenty nebo prostřednictvím online workshopu, například pomocí aplikace GatherTown.

Příklad 2

Naše společnost závisí nejen na svých členech jako jednotlivcích, ale také na existujících a vznikajících skupinách ve společnosti. Ty ji utvářejí a formují. Tento proces je v digitálních kulturách velmi dynamický a jeho důsledky zasahují daleko do “offline sféry”. Zamyslete se nad tím, jak se projevuje aspekt “kulturní odlišnosti” v rámci společnosti a mezi společnostmi.

  • Existují podobné struktury v rámci digitálních kultur nebo mezi nimi?
  • Jaké podobnosti a jaké rozdíly vidíte mezi kulturami a digitálními kulturami?
  • V čem se liší?
  • Kde mají digitální a nedigitální kultura své styčné body nebo průsečíky?

Vytvořte Mural, Miro nebo MindMup zobrazující vaše zjištění.

Řekněte to kolegům

Sdílení pozitivních i negativních zkušeností s digitální inkluzí obecně a konkrétních příkladů jejího využívání pomáhá vzdělávat ostatní a zvyšovat povědomí. Uživatelé by se měli o své zkušenosti podělit s kolegy a zvýšit tak dosah tohoto tématu. Cílem projektu je proto vytvořit platformu pro sdílení, která tyto zkušenosti zviditelní (anonymně) a nabídne možnost výměny projektů, materiálů, nápadů a komentářů z vlastní země, ale i z celého světa. Tato platforma bude k dispozici v podobě “D.I. Map” (“Mapa Digitální Inkluze” – inspirovaná projektem “Queering the Map”) na webových stránkách projektu DigitClue.

 

Přemýšlejte dál

Vývoj však nemusí a neměl by zde končit. Uživatelé jsou vybízeni k vytváření vlastních projektů a přijímání dalších perspektiv, které mohou být volně zvolené a různorodé podle cílové skupiny. Cílem je úplné vzdělávání a soužití bez bariér v rámci (digitální) inkluze. Ponoření do digitálního světa prostřednictvím platforem, jako jsou YouTube, Facebook, Instagram, TikTok atd. může přinést zcela nový pohled na individuální potřeby a přání žáků. Pokud ještě nejste součástí těchto komunit, vezměte rozum do hrsti a podívejte se na ně očima pedagoga.