Univerzity ze tří zemí spolupracují na projektu Erasmus+ Digital Inclusion of Teacher Education.

Projektový tým Vídeň

Projektový tým Zadar

Projektový tým Drážďany