Dobrodošli na DIGITClue HUB!

Ova mrežna stranica nudi vam prostor za učenje o pitanjima vezanim uz digitalnu inkluziju. Stranicom ćete se moći slobodno koristiti kako biste stekli i/ili proširili znanje o digitalnom svijetu i njegovim didaktičkim aspektima s posebnim naglaskom kako ga učiniti inkluzivnim. Ciljana skupina kojoj je namijenjena ova stranica su učitelji u školama, sveučilišni nastavnici te budući učitelji i učenici.

Obrazovanje je moćan alat za izgradnju uključivih i pluralističkih demokratskih društava. Demokratska načela, uključujući rodnu i rasnu jednakost, slobodu govora i izbora vjere, jednakost i prihvaćanje različitih seksualnih identifikacija, ne dolaze prirodno. Treba ih naučiti. Nadalje, različiti znanstvenici pokazali su kako iskustva diskriminacije i isključenosti negativno utječu na uspjeh učenika u školi, pa i na njihovu motivaciju da je polaze. Uzimajući u obzir ove izazove u europskim društvima, opći je cilj projekta poboljšati kvalitetu nastave kako bi se podržalo stvaranje inkluzivnih škola koje će mladim ljudima pružiti potrebne vještine za sudjelovanje u demokratskom životu i globalnom znanju. Ideja projekta DIGITclue je učiteljima pružiti vještine, znanja i alate za implementaciju interaktivnih tehnologija i tehnologija e-učenja temeljenih na IKT-u (informacijske i komunikacijske tehnologije) kako bi omogućili inkluzivno poučavanje.

DIGITClue HUB postupno će osigurati relevantne sadržaje o digitalnoj inkluziji i didaktičke koncepte za njegovu primjenu. Materijali će biti postavljeni najkasnije do svibnja 2023., i to na šest jezika: engleskom, njemačkom, hrvatskom, romskom, češkom i turskom.

Sadržaj će biti predstavljen u tri dijela: Početnica, Porfolio i Priručnici. Sadržajima možete pristupiti putem poveznice http://www.digitclue.net.

Erasmus+ Projekt DIGITClue (lipanj 2021. - svibanj 2023.)